ثبت نام پنل کاربری
اولین و بزرگترین سامانه آنلاین تامین نیروی انسانی روزمزد
ضمانت برگشت پول در صورت عدم رضایت از کارگر
done
انتخاب نوع کارگر
done
تعداد و ساعات
done
زمان، مکان و نحوه پرداخت
done
پیش فاکتور
سفارش کارگر

لطفا نوع کارگر های مورد نظر را انتخاب نمایید تا در مراحل بعدی تعداد ساعات مورد نیاز و ... را تکمیل نمایید.