Notice (8): Array to string conversion [APP/View/Layouts/default.ctp, line 41]Arraypage">
ثبت نام پنل کاربری
اولین و بزرگترین سامانه آنلاین تامین نیروی انسانی روزمزد
ضمانت برگشت پول در صورت عدم رضایت از کارگر

خدمت کار منزل

در گذشته تنها خانواده های مرفه جهت امور خانه خود از خدمت کار منزل استفاده می کردند و به نوعی استفاده از خدمت کار منزل ،امری تجملاتی تلقی می شد. در حال حاضر و با رشد جوامع ، تغییر ساختار خانواده و سبک زندگی، بهره مندی از خدمت کار منزل به امری بی بدیل میسر شده است.بوجود آمدن شغل های زیاد و زمان کم جهت رسیدگی به همه امور باعث شده است که خدمت کار منزل جایگاه جدیدی در ارائه خدمات پیدا کند به گونه ای که بسیاری از خانواده ها فارغ از عقاید، فرهنگ و وضعیت مالی ، برای انجام امور منزل خود از خدمت کار منزل استفاده می کنند.

هر نوع خانواده در طول زندگی اعضای آن بر اساس نوع شرایطی که در آن قرار دارد برای مدت کوتاه و یا طولانی مجبور به استفاده از خدمت کار منزل است.برای انجام خانه تکانی ، نظافت کامل منزل ، اسباب کشی ، نظافت آپارتمان و ... خدمت کار منزل یاری دهنده شما خواهد بود.بدیهی است که هر کسی توانایی انجام کارهای منزل را ندارد و انجام این امور علاوه بر امکان وارد کردن صدمات جسمی ، وقت زیادی از اعضای خانواده خواهد گرفت را دارد به همین دلیل روزمزد پیشنهاد می دهد از خدمت کار منزل برای این کار استفاده شود. خدمت کار منزل تجربه و آموزش لازم در خصوص انجام امور را داشته و با توجه به وظایف محول شده از طرف مشتریان ، با عملکرد مطلوب خود سعی در جلب رضایت مشتریان را دارد.