Notice (8): Array to string conversion [APP/View/Layouts/default.ctp, line 41]Arraypage">
ثبت نام پنل کاربری
اولین و بزرگترین سامانه آنلاین تامین نیروی انسانی روزمزد
ضمانت برگشت پول در صورت عدم رضایت از کارگر

نظافت آپارتمان

با تغییر ساختار منازل از منازل ویلاایی به آپارتمانی در چند دهه اخیر ، قسمت عمده ای از منازل موجود در سطح شهر های بزرگ را آپارتمان ها تشکیل می دهند.در جوامع امروز خانواده های مختلف با ساختار های مختلف وجود دارد که هر به نوعی با مسئله نظافت آپارتمان درگیر خواهند بود.در صورتیکه بانوی خانه ، شاغل باشد ، یا انبوه امور خسته کننده منزل روی هم تلنبار شده ، بروز بیماری و یا کسالت و یا در دوران بارداری هستند بدیهی است که زمان لازم برای رسیدگی به امور خانه به حداقل خواهد رسید. روز مزد در شرایط مختلف جهت نظافت آپارتمان پرسنل خود را ارسال خواهد کرد تا با نظارت دقیق شما ، نظافت آپارتمان در هر نقطه از شهر به بهترین شکل ممکن انجام شود.

نظافت آپارتمان به عنوان یکی از خدمات روز مزد می باشد که به دلیل حج بالای درخواست مورد توجه این مجموعه قرار دارد و در کنار دیگر خدمات با پرسنل مجرب به مشتریان ارائه می دهد و سعی دارد با در اختیار قرار دادن پرسنل ماهر و مورد اطمینان جهت نظافت آپارتمان ، نظارت را بجای نظافت به شما پیشکش کند.